Народний депутат України

Олександр Співаковський

Програма

ЖИТИ ПО-НОВОМУ СОЛІДАРНО

Проблеми, що існують в Україні, включаючи державне управління, армію, економіку, освіту, медицину тощо, безпосередньо пов’язані з недостатнім рівнем підготовки фахівців, з відсутністю компетентностей, що дозволяють вирішувати професійні завдання в особливих умовах. Велика кількість людей, які мають дипломи про вищу освіту – або безробітні, або працюють не за фахом. Тому одним з першочергових завдань є реформування системи освіти, яке буде орієнтоване, значною мірою, на якісні, а не на кількісні показники. Нам потрібні не просто випускники військових університетів, а командири, які уміють реально захищати свою Батьківщину. Нам вкрай необхідно мати не багатотисячну армію юристів і економістів, а висококласних фахівців, здатних побудувати інноваційну промисловість, що конкуруватиме з економіками країн лідерів. Нам потрібні не просто власники дипломів, а висококласні фахівці в усіх галузях. А ще нам потрібні не просто патріоти, тому що патріотизм без компетентностей – це самопожертвування, нам потрібні люди, патріотизм яких помножений на їхні знання, уміння і навички забезпечить суверенітет, незалежність, безпеку і процвітання нашої країни. Жити по новому солідарно – це означає не жити однаково.

Жити по-новому солідарно це:

  • ЖИТИ ВІЛЬНО
  • ЖИТИ В ДОСТАТКУ
  • ЖИТИ ЧЕСНО
  • ЖИТИ БЕЗПЕЧНО
  • ЖИТИ І ПРАЦЮВАТИ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО

Ми вже звикли до того, що в нашій країні завжди давали дуже багато обіцянок і щоразу це закінчувалося побудовою окремих світів для тих, хто зараховував себе до еліти України, і для тих, хто її обирав. Деякі ідеологи від “наших братів” обґрунтовували відсутність державності в країні неможливістю консолідації еліт України і відсутністю розуміння між тими, кого обирають, і тими, хто обирає. Ми зобов’язані зруйнувати ці міфи і показати всьому світу, що ці вибори сформують еліту, здатну жити солідарно з простими людьми. Здатну двадцять чотири на сім і 365 днів на рік працювати на людей і країну. Здатну інтереси простих громадян країни поставити над власними інтересами. Здатну власні амбіції перетворювати на інструмент об’єднання, а не розколу.

Майбутня Верховна Рада не має права на з’ясування політичних стосунків. Вона забов’язана швидко зробити те, з чим ми зволікали попередні роки, а саме – реформувати країну таким чином, щоб вона стала зручною для життя українців.

Де кожен з нас, створюючи ВЛАСНИЙ ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР, гармонізує його з інтересами співгромадян.

Де ЖИТИ ВІЛЬНО – це бути насправді вільним, не обмежуючи свободу людей, за яких ти відповідаєш і з якими ти живеш.

Де ЖИТИ В ДОСТАТКУ – це мати соціальні стандарти для кожної сім’ї через зрозумілий і прозорий механізм перерозподілу національного багатства між тими, хто заробляє більше, і тими, хто отримує менше. Це не означає жити усім однаково бідно, це означає працювати і ділитися так, щоб стандарти життя УСІХ зростали з року в рік. Це означає забезпечити розумні і водночас зрозумілі усім пропорції між доходами усіх верств населення.

Де ЖИТИ ЧЕСНО означає думати, говорити і робити однаково для усіх – і для тих, кого обрали, і для тих, хто обирав. Де жити чесно завжди означає жити за законами нашої країни для УСІХ без виключення.

Де ЖИТИ БЕЗПЕЧНО стає безумовною нормою життя КОЖНОГО, незалежно від того, де і в який час доби необхідно повертатися додому або йти на роботу.

Де ЖИТИ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО означає побудувати інноваційну освітню систему України, де не буде місця корупції. Де діти з різних верств населення вчитимуться за однією партою, маючи рівні права і можливості. Де діти еліти матимуть за честь навчатись в українських університетах. Де не буде платної вищої освіти. Де усі матимуть рівні можливості доступу до освітніх послуг по всій країні. Де приватна освіта буде доповненням, а не заміною державної.