Коли понад три десятиріччя твого життя віддано освітянській ниві, напевне, як ніхто, усвідомлюєш, наскільки тісною є залежність рівня добробуту країни, – власне, як і рівня демократії у суспільстві, – від рівня освіченості нації.
Варто поглянути на більшість європейських країн, щоб переконатися: освіта і наука є фундаментом, на якому базується демократичне суспільство, вони є запорукою сталого розвитку сучасної економіки, а, отже, і добробуту людей.
Проблеми, що існують в Україні, включаючи державне управління, армію, економіку тощо, безпосередньо пов’язані з недостатнім рівнем підготовки фахівців, з відсутністю компетентностей, що дозволяють вирішувати професійне завдання в особливих умовах. За роки нашої незалежності в країні, на жаль, відбулася катастрофічна інфляція знань, умінь і навичок. Наявність диплома про вищу освіту зараз не є тотожним наявності високих професійних компетентностей. Велика кількість людей після закінчення вишів – або безробітні, або працюють не за фахом.
Оновлена ж Україна потребує не багатотисячної армії юристів і економістів, а висококласних фахівців, до здатні побудувати інноваційну, конкурентоспроможну економіку. Не просто випускників військових університетів, а командирів, які вміють реально захищати свою Батьківщину.
Тому переконаний: одним з першочергових завдань, які постали перед Україною, є реформування системи освіти, яке буде орієнтоване на якісні, а не на кількісні показники.
Без зміни якості освіти годі сподіватися на зміни в країні. Або ми будемо розумними і заможними, або – неосвіченими і бідними. Це, якщо коротко, моє життєве кредо і моя програма діяльності в якості народного депутата України.

З повагою, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань освіти та науки

Співаковський Олександр Володимирович