Народний депутат України

Олександр Співаковський

Книги

Книги

 1. Співаковський О.В., Львов М.С., Бєлоусова С.В. Основи програмування мовою Паскаль. – Міжрегіональний інститут бізнесу. – Херсон, 1997.- 151 с.
 2. Співаковський О.В., Бєляєв Ю.І., Мішуков О.В., Бабійчук А., Бондарчук Ю.В. Херсонський педагогічний: з минулого – у майбуття. – Херсон, 1997.- 223 с.
 3. Співаковський О.В., Львов М.С. Вступ до объектно-орієнтованого програмування. – Херсон, Айлант, 2001. – 210 с
 4. Гуржій А.М., Львов М.С., Співаковський О.В. Основи програмування. – Навчальний посібник. Кривий Ріг: Наукова думка, 2004. – 355 с.
 5. Гуржій А.М., Бондаренко В.В., Співаковський О.В., Ягіяєв Ш.І. Всеукраїнські олімпіади з інформатики – Херсон: Айлант. – 2005. – 234 с.
 6. Гуржій А.М., Бондаренко В.В., Співаковський О.В., Ягіяєв Ш.І. Міжнародні олімпіади з інформатики – Херсон: Айлант. – 2005. – 284 с.
 7. Бєляєв Ю.І., Співаковський О.В., Щедролосьєв Д.Є. Інформаційно-аналітична система керування вищим навчальним закладом “Університет”: прикладний аспект. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – 132 с.
 8. Гуржій А.М., Бондаренко В.В., Співаковський О.В., Ягієяв Ш.І. Всеукраїнські та міжнародні олімпіади з інформатики в задачах та рішеннях: Посібник. – Видання друге, доповнене  і перероблене. – Херсон: Айлант. – 2007.- 572с.
 9. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. херсонська область/ред.радавид: В.Г.Кремень – К.: Знання України, 2010
 10. Співаковський О.В., Федорова Я.Б., Глущенко О.О., Кудас Н.А..Управління ІТ вищих навчальних закладів: Навчальний посібник. Видання третє, доповнене. – Херсон: Айлант, 2010. – 302 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-4983 від 10.06.2010 р.).
 11. Співаковський О.В., Федорова Я.Б., Глущенко О.О., Кудас Н.А..Управління ІТ вищих навчальних закладів: Навчальний посібник. Видання третє, доповнене. – Херсон: Айлант, 2010. – 302 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-4983 від 10.06.2010 р.).