Народний депутат України

Олександр Співаковський

Олександр Співаковський: Треба змінювати ментальність учасників освітнього процесу у системі вищої освіти

Сьогодні відбулось символічне розширене засідання Комітету з питань науки і освіти на тему «Про стан імплементації Закону України «Про вищу освіту», адже рівно рік тому був прийнятий цей реформаторський закон.

Олександр Співаковський: Треба змінювати ментальність учасників освітнього процесу у системі вищої освіти

У засіданні взяли участь народні депутати України – члени Комітету, міністр освіти і науки України Сергій Квіт, віце-президент НАН України Анатолій Загородній, керівництво Міністерства культури України, ректори провідних столичних та регіональних вузів, представники Федерації профспілок України, громадських організацій, студентського самоврядування, та організацій роботодавців.

Учасники засідання під час своїх виступів неодноразово відмічали, що поряд зі значними позитивними змінами та зрушеннями, до здійснення яких призвів новий Закон «Про вищу освіту», все ж таки він має низку суттєвих проблемних аспектів та прогалин.

Саме обговорення цих проблемних питань і стало головною темою на сьогоднішньому засіданні.

Олександр Співаковський: Треба змінювати ментальність учасників освітнього процесу у системі вищої освіти

У переважній більшості своїх ВИСТУПІВ учасники засідання наголошували на фактичній відсутності задекларованої в Законі як академічної, так і фінансової автономії вищих навчальних закладів.

Так, не зважаючи на норми ст.32 Закону України «Про вищу освіту», сьогодні всі зароблені кошти ВНЗ продовжують надходити на рахунки Держказначейства, яке, керуючись постановою КМУ №65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», визначає і статті, і порядок витрат таких коштів. Фактично, фінансова автономія поки що залишилась на папері. Тим не менш, міністр освіти Сергій Квіт, запевнив, що протягом липня ц.р. ситуація з цією постановою буде вирішена ним особисто.

Олександр Співаковський: Треба змінювати ментальність учасників освітнього процесу у системі вищої освіти

Також темою обговорення виступила прикра ситуація, яка виникла з виготовленням та видачею дипломів випускникам вишів у цьому році. Відповідаючи на чисельні запитання присутніх, Міністр пояснив, що у зв’язку з переходом від пластикових дипломів до паперових, виникли певні технічні труднощі, які скоро будуть усунуті.

Представники освітянської спільноти також констатували наявність низки проблем імплементації Закону «Про вищу освіту» у частині відсутності ліцензійних умов для підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра, а також формування Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

Олександр Співаковський: Треба змінювати ментальність учасників освітнього процесу у системі вищої освіти

Окрема увага присутніх була зосереджена навколо ситуації, яка склалась довкола обрання складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Так, діяльність цього Національного агентства покликана перекрити корупційні схеми, пов’язаних зі стандартизацією, ліцензуванням, акредитацією освітніх програм та виконання інших завдань задля забезпечення якості вищої освіти в Україні. Тим не менш, нещодавні вибори до складу Національного агентства, показали, що системні недоліки закону «Про вищу освіту» як щодо порядку обрання членів Національного агентства, так і, найголовніше, – щодо практичної відсутності жодних кваліфікаційних вимог до кандидатів у його члени, призвело до обрання до його складу двох люстрованих відповідно до Закону «Про очищення влади» осіб.

Олександр Співаковський: Треба змінювати ментальність учасників освітнього процесу у системі вищої освіти

Хотів би зазначити, що не пізніше завтрашнього дня я в складі групи однодумців плануємо подати законопроект, який усуне ці прогалини шляхом введення відповідних обмежень до кандидатів, які обираються до складу Національного агентства.

Олександр Співаковський: Треба змінювати ментальність учасників освітнього процесу у системі вищої освіти

Для мене, як для людини, яка 36 років пропрацювала в системі освіти, та народного депутата, було важливим почути думки експертного середовища. Я знову наголосив, що будь-який закон діє та є реформаторським лише у тому випадку, коли змінюється поведінка основних суб’єктів освітнього простору.

Якщо ж поведінка цих суб’єктів не змінились, то це є головним індикатором, того, що або не працює сам Закон, або його імплементація є неефективною.

Тому саме зараз ми повинні виявити та вирішити проблемні питання, з метою покращення життя наступних поколінь, при цьому навіть нехтуючи власними інтересами.

Олександр Співаковський: Треба змінювати ментальність учасників освітнього процесу у системі вищої освіти

У своєму виступі я торкнувся, найбільш актуальних питань, які, на мою думку, потребують нагального вирішення:

1. Насамперед це діюча система зовнішнього незалежного оцінювання, яку я вважаю хоч і важливим інструментом вимірювання знань, проте ні в якому разі не основним і всеохоплюючим. Ефективна вища освіта не формується шляхом позбавлення доступу до неї. Так, на сьогодні у Польщі навчається понад 30 тис. українських студентів, багато з яких зробили вибір на користь навчання у цій країні тільки через те, що були позбавлені права доступності вищої освіти в Україні.

Якщо ж ми хочемо запровадити принцип long life learning (освіта протягом життя), то ми повинні забезпечити право університету вибирати «свого» студента, а студенту обирати «свій» ВНЗ.

2. Відсутність чіткого механізму виявлення плагіату, який сприяє незаслуженому отриманню вчених звань і призводить до неякісної системи освіти;

3. Неефективна система фінансування вищої освіти.

Я впевнений, що якщо ми не залучимо на ринок освітніх послуг додаткових коштів, розміри яких будуть хоча б якось співвідносні з розміром державного фінансування, то ситуація з фінансуванням освіти на фоні економічної кризи в країні буде різко погіршуватись.

4. Відсутність принципу справедливої ротації. Знову ж таки, ні в якому разі не буде можливо поліпшити якість вищої освіти, якщо молоді буде закрита будь-яка перспектива кар’єрного зростання та зайняття відповідальних керівних адміністративних та академічних посад.

5. Дисбаланс влади в університетах. На сьогодні згідно ст.34 Закону України «Про вищу освіту» перелік повноважень керівника вищого навчального закладу має надзвичайно широкий характер, тобто він володіє абсолютною владою і є практично феодалом. Для забезпечення збалансування влади в університетах, мною в складі колективу однодумців був поданий законопроект №2025а, який передбачає розділення адміністративної та господарської влади у вишах шляхом введення посади фінансового секретаря, який призначатиметься Міністерством освіти, а також відновлення права вчених рад факультетів обирати своїх деканів.

Резюмуючи вище викладене, хотів би наголосити на тому, що ми повинні керуватись тим принципом, що система освіти має бути не якісною, а ЕФЕКТИВНОЮ.

На сьогодні нашим першочерговим завданням є запуск конкретних інструментів, які вирішать найбільш гострі проблеми у системі вищої освіти, та зумовлять, насамперед, зміну ментальності учасників освітнього процесу.