Народний депутат України

Олександр Співаковський

Феномени

Викладач втратив монополію на знання
Студенти отримали необмежений до��туп до інформаційних р��сурсів
Феномен “��ервоного зсуву” в розширенні інформаційно-комунікаційного простору
Наяв��ість якісно і кількісно різних ІКТ-компетенцій у молодого і старшого поколінь
Феномен “заміщення”